Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Ez a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület (MMSZKE) elektronikus oktatási központja.
Skip Course categories

Portálhírek

(No news has been posted yet)

Course categories


Course categories


Available Courses

 • Az itt következő kurzus a szocioterapeuta/művészetterapeuta csoportvezető képzés elméleti szeminárium anyagát öleli fel, és a képzésbe járók, valamint az egyesület tagjai számára elérhetők - belépési kóddal. Kódot a kiképző terapeutáktól vagy az egyesület vezetőségétől lehet kérni (info@mmszke.hu ).

  A kurzusban lehetőség van egyéni ritmusban feldolgozni az anyagokat, figyelemmel kísérni azokat a diskurzusokat amelyek ezen elméleti anyagok feldolgozása során az egyes csoportokban kérdésként felmerültek.

 • A Közösségi Szociális Szövetkezet már évek óta működtet önfenntartó módon adományboltokat. Az adománybolt képzés célja, hogy a sikeres üzleti modell szerint működő adományboltjainkban felhalmozódott tapasztalatainkat és tudásunkat átadjuk mindazon érdeklődő - szociális gazdasági menedzserek, leendő adománybolti boltvezetők, bolti eladók - számára, akik adományboltot szeretnének nyitni, ezzel fenntartható munkahelyeket teremteni.

 • Szövetkezet alakításához kapcsolodó információk, képzési tartalmak
 • „Második esély” ifjúsági közösségi program - Szécsény Kistérség
 • Az itt szereplő anyagok az ELTE TáTK értékelő kutatás tantárgyhoz tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei. Főként szociális területen dolgozó szakemberek project és pályázati munkájának támogatását segíti. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
  A szociális munka szupervíziójához tartozó tárhely és oktatási keretrendszer. Lehetőség van a szociális munka szupervíziójával összefüggő anyagok megosztására, szupervíziós kérdésekben diskurzusokat folytatni, távoktatási formában a szupervízióhoz tartozó ismereteket megosztani és megszerezni.
 • Az itt szereplő anyagok a csoportvezetéshez tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei, főként szociális területen dolgozó szakemberek csoport munkájának segítésére. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.

  Stúdiumban elsajátítandó ismeretek A csoportmunka alapvető fogalomkészlete, a különböző elméletek kritikai értelmezése, saját csoportmunkára vonatkozó elképzelések kialakítása.
  Stúdiumban fejlesztendő készségek Tájékozottság a csoport munka gyakorlásához szükséges készségekről. Elemző és tervező készség a csoport munkával kapcsolatban. Önálló csoportvezetésre vonatkozó készségekre előkészület.

  Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák A résztvevők szakmai kompetenciája erősödjön a csoportmunka vonatkozásában, legyenek képesek a szükségleteknek megfelelő munkaforma kiválasztására, megtervezésére és teamben a kivitelezésére. Növekedjen a résztvevők saját lélektani működésére vonatkozó kompetenciaérzése, a segítő szerep, a csoport eszköztár értelmezésén, tervezésén és fejlesztésén keresztül.

 • A közösségi munka kurzus célja az, hogy a szociális munka közösségi munkamódjának elméleti kerete, fogalmai megismerhetők legyenek, a kiscsoportos formában történő tanulásszervezés alapján a közösségi munka különböző területei feldolgozásra és bemutatásra kerüljenek a szélesebb szakmai közösség felé, és a kurzus zárásaként a résztvevők képesek legyenek egy közösségi szociális-munka projekt megvalósítására. A kurzus elméleti és gyakorlati felkészítést ad, a résztvevőket képessé teszi a közösségi munka végzésére, és támogatja a közösségi projektek megvalósítását helyi szinten. Az kurzushoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hucímen.


 • Szécsény Biztos Kezdet képzés Gyerekházak munkatársai számára a norvég képzésen belül
 • Kálmán Enikő kémia kurzusa, hetedikes diákjainak.
 • Kálmán Enikő kémia kurzusa nyolcadikosoknak
 • A differenciált tanulásirányítást  tanító alapkurzus.
 • This course allows guest users to enter  
  AKG 9. évfolyam számára olyan felület, amiben megoszthatók a képzéshez anyagok.
 • Gyakorló feladatok a pótvizsgához

  1. Didier Azieu: A csoport és a tudattalan
   Pszichoanalitikus munka a nagycsoportban
  2. Tom Main: A nagycsoport néhány pszichodinamikai sajátossága
  3. dr. Fonyó Ilona - dr. Paneth Gábor - dr. Balázs-Piri Tamás:
   A Pszichoterápiás Hétvégek nagycsoportjai
  4. dr. Balázs-Piri Tamás - dr. Fonyó Ilona:
   Nagycsoport a terápiás és tanulmányi közösségben
  5. Michael K. Harty: Viszontindulatáttételes minták a pszichiátriai kezelő teamben.
  6. James P. Gustafson: A nagycsoport rövid ápolási idejű elmeosztályokon
  7. Mathias Hirsch: Terápiás közösség és analitikus miliőterápia
  8. David N. Daniels, Ronald S. Rubin: A nagycsoport. Elemző tanulmány és elméleti háttér.
  9. Otto F. Kernberg: A csoportvezetői beavatkozások fontossági sorrendjének rendszer-szemléletű megközelítése
  10. Günter Ammon: Pszichoanalitikus miliőterápia (részletek)
 • Konszenzus Alapítvány moodle képzése az Óbudai Egyetem számára
 • Itt találják meg a Budapesti Kommunikációs Főiskola diákjai a "Civil szervezetek működése" tantárgyhoz az előadásokat, segédanyagokat.
 • Az itt szereplő anyagok a projecttervezéshez, pályázatíráshoz tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei, főként szociális területen dolgozó szakemberek project és pályázati munkájának segítésére. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.

  Stúdiumban elsajátítandó ismeretek Az Európa Uniós források elvei, pályáztatási gyakorlata. A célorientált projecttervezés módszerei és eszközei.

  Stúdiumban fejlesztendő készségek A célorientált projecttervezés módszereinek az alkalmazása a kialakítandó pályázat vagy project gyakorlati tevékenységében. A projectfejlesztési, projectmenedzsment készségekben való jártasság kialakítása. Az elméletben megismert célorientált módszerek konkrét projectgyakorlattal való összekötése, alkalmazása.

  Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák Az oktatáson résztvevők szakmai kompetenciája erősödjön a célorientált projecttervezés alkalmazásának biztonságával. Növekedjen a résztvevők projectfejlesztésre, valamint a projectmenedzsmentre vonatkozó kompetenciája.


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 Today Monday, 18 October 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31